YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
  • B. Hình chóp có đáy là hình thoi thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
  • C. Hình chóp có đáy là hình tứ giác thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
  • D. Hình chóp có đáy là hình tam giác thì luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 114448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON