YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình đa diện nào sau đây không có tâm đối xứng?

  • A. Hình bát diện đều.
  • B. Hình tứ diện đều. 
  • C. Hình lập phương.
  • D. Hình hộp chữ nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 114446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON