YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các dụng cụ sau đây: đi –na – mô xe đạp, bút thử điện, bóng đèn huỳnh quang, la bàn. Dụng cụ nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu? 

  • A. La bàn, bóng đèn huỳnh quang 
  • B. Bút thử điện
  • C. Bút thử điện, đi – na – mô xe đạp  
  • D. Đi – na – mô xe đạp, la bàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong đi – na – mô xe đạp và la bàn có một bộ phận là nam châm vĩnh cửu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON