YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bạn Bình có một thanh nam châm thẳng như trên hình vẽ. Do vô tình thanh nam châm bị gãy ra làm hai nửa bằng nhau. Khi để tự do, hai nửa này có thể chỉ hướng như la bàn không? 

  • A. Không, vì hai nửa này đã mất hết từ tính 
  • B. Không, vì mỗi nửa tạo thành một thanh nam châm mới chỉ có một cực từ
  • C. Có, vì mỗi nửa là một thanh nam châm có hai cực từ khác tên ở hai đầu 
  • D. Có, vì mỗi nửa là một thanh nam châm có hai cực từ cùng tên ở hai đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Vì mỗi thanh nam châm bất kì luôn có hai cực từ khác tên ở mỗi đầu. Nên nó có thể chỉ hướng như kim la bàn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON