YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? Chất nào nở vì nhiệt ít nhất?

    Lời giải tham khảo:

    Trong các chất rắn, lỏng, khí chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA