AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày các kết luận về sự nóng chảy? 

  Lời giải tham khảo:

  • Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
  • Mỗi chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.
  • Các chất rắn khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.
  • Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>