AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc 

  • A.  Đúc một chuông đồng                      
  • B. Sản  xuất muối từ nước biển
  • C.  Thép lỏng để nguội trong khuôn đúc      
  • D. Cho khay nước vào tủ lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>