AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì : 

  • A. Bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.     
  • B.  Bê tông và thép không bị nở.
  • C. Bê tông nở nhiều hơn thép.                       
  • D. Bê tông nở ít hơn thép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>