AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Tại sao khi đun nước không nên đổ đầy ấm? 

    Lời giải tham khảo:

    Nếu đổ đầy ấm, khi đun nóng nước nở nhiều hơn ấm nên nước tràn ra khỏi ấm.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>