AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí? 

  Lời giải tham khảo:

  1.  Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  2.  Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
  3.  Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>