AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Nêu cấu tạo của ròng rọc?

    Lời giải tham khảo:

    Ròng rọc cấu tạo gồm một bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe có rảnh để đặt dây kéo

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>