• Câu hỏi:

  Trong các cấu trúc tế bào cấu trúc không chứa axitnuclêic là

  • A. ti thể.
  • B. lưới nội chất có hạt.
  • C. lưới nội chất trơn
  • D. nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC