ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

  • A. số vòng xoắn.
  • B. chiều xoắn.
  • C. số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nuclêôtit.
  • D. tỷ lệ A + T / G + X.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>