AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa

  • A. các phân tử xenlulôzơ với nhau.
  • B. các đơn phân glucôzơ với nhau.
  • C. các vi sợi xenlucôzơ với nhau. 
  • D. các phân tử fructôzơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>