AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong 

  • A. quá trình đường phân.
  • B. chuỗi truyền điện tử 
  • C. chu trình Crep.
  • D. chu trình Canvin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>