AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

  • A. riboxom.
  • B. bộ máy gongi. 
  • C. lưới nội chất.
  • D. ti thể. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>