YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các cặp chất sau, cặp nào có thể tác dụng với nhau:

  • A.

   KCl và Na2CO3      

  • B.

   KCl và K2CO3

  • C. H2SO4 và NaHCO3     
  • D. KOH và Na2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các cặp chất sau, cặp nào có thể tác dụng với nhau H2SO4 và NaHCO3     

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF