YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cacbonic:

  • A.

   Phản ứng với nước vôi, phản ứng quang hợp.

  • B.

   Ở bất kì điều kiện nhiệt độ, áp suất cacbonic luôn tồn tại ở trạng thái khí.

  • C. Phản ứng với dung dịch CuSO4, phản ứng quang hợp.
  • D.

   Hòa tan tốt trong nước nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cacbonic phản ứng với nước vôi, phản ứng quang hợp.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF