YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nước clo là:

  • A.

   Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 và HCl, HClO

  • B.

   Hợp chất của: Cl2 và nước, HCl, HClO

  • C.

   Hỗn hợp gồm các chất: Cl2 tan trong nước, HCl, HClO

  • D.

   Hỗn hợp gồm các chất: nước, HCl, HClO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nước clo là hỗn hợp gồm các chất Cl2 tan trong nước, HCl, HClO

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 137057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON