YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình hô hấp ở bộ phận nào gặp phải nhiều cản trở nhất ? 

  • A. Hoa
  • B.
  • C. Rễ    
  • D. Thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Rễ cây sẽ hô hấp khó khăn hơn do khí ôxi trong lòng đất ít hơn trên bề mặt đất trong không khí như thân, lá, hoa, quả.

  Đáp án: C 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON