YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của quá trình quang hợp bao gồm : 

  • A. khí cacbônic, hơi nước và năng lượng.
  • B. khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.
  • C. khí ôxi, hơi nước và năng lượng. 
  • D. khí ôxi, tinh bột và hơi nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

  Đáp án: A

   

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON