YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh ? 

  • A. Nước 
  • B. Ôxi
  • C. Tinh bột     
  • D. Vitamin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước.

  Đáp án: A

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF