YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh ? 

  • A. Nước 
  • B. Ôxi
  • C. Tinh bột     
  • D. Vitamin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước.

  Đáp án: A

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON