YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây là nguyên liệu hô hấp ở thực vật ? 

  • A. Chất hữu cơ
  • B. Khí cacbônic
  • C. Ion khoáng 
  • D. Nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF