YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp ? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Hoa, quả
  • C. Rễ, thân 
  • D. Lá, củ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mọi cơ quan của cây đều tham gia hô hấp và trao đổi trực tiếp với môi trường

  Đáp án: A 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON