YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày ?  

  • A. Chỉ hô hấp vào ban đêm
  • B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng
  • C. Hô hấp suốt ngày đêm 
  • D. Chỉ hô hấp vào ban ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cây hô hấp suốt ngày đêm – SGK trang 78

  Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF