YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật chính là nguyên liệu của quá trình 

  • A. sinh sản.
  • B. cảm ứng.
  • C. thoát hơi nước. 
  • D. quang hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Sản phẩm của quá trình hô hấp chính là nguyên liệu của quá trình quang hợp:

  • Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước
  • Sơ đồ quang hợp: Ánh sáng + Khí cácbônic + Hơi nước + Chất diệp lục (của cây) → Chất hữu cơ + Khí ôxi.
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON