• Câu hỏi:

  Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch A tác dụng với V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch C có pH =1. Giá trị của V là

  • A. 0,08 lít.
  • B. 0,16 lít.
  • C. 0,24 lít.
  • D. 0,36 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì ddA có 3 axit có thể tích bằng nhau nên: nH+ = 0,1 x 0,1 x 2 + 0,1 x 0,2 + 0,1 x 0,3 = 0,07 mol

  nOH- = 0,2V + 2 x 0,1V = 0,4V mol.

  Ta có: H+ + OH- → H2O

  Dung dịch C có pH = 1 → H+

  [H+] = (0,07 - 0,4V) : (0,3 + V) = 10-1 → V = 0,08 lít → Chọn A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC