YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  (a) FeS + 2HCl →  FeCl2 + H2S

  (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

  (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O →  2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

  (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

  (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

  Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình ion rút gọn của a: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

  Phương trình ion rút gọn của b: S2- + 2H+ → H2S

  Phương trình ion rút gọn của c: 2Al3+ +3S2- + 6H2O → 3Al(OH)3 + 3H2S

  Phương trình ion rút gọn của d: HSO4- + HS- → H2S + SO42-

  Phương trình ion rút gọn của e: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + H2S

  Vậy chỉ có b thỏa mãn. Đáp án D. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON