AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày phương pháp nhận biết 4 khí sau, đựng trong 4 lọ riêng biệt mất nhãn: Cl2 ,CH4 , C2H2 , CO2 .

  Lời giải tham khảo:

  - Dẫn lần lượt 4 khí qua dung dịch nước vôi trong, Khí làm đục nước vôi trong là: khí CO2

  CO2 + Ca(OH)2   →   CaCO3  + H2O                                          

  - Dẫn ba khí còn lại qua dung dịch brom: Khí làm mất màu dd brom là: C2H2.

  C2H2 + 2Br2    →    C2H2Br4     

  - Dẫn hai khí còn lại qua nước, làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ rồi mất màu là khí Cl2:    

  Cl2   +   H2O   →    HCl   +   HClO                                

  - Khí còn lại là: khí CH4         

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA