AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày 1 thí nghiệm phân biệt nhóm thực vật C3 và C4? Giải thích thí nghiệm?

  Lời giải tham khảo:

  Lấy 2 cây thực vật, 1 C3 và 1 cây C4 có kích thước như nhau. Đậy mỗi cây bởi 1 chuông thủy tinh và để ra ngoài sáng.

  - Sau 1 t/g cây C3 sẽ chết trước.          

  Giải thích: Dựa vào điểm bù CO2 của thực vật C3 thấp hơn C4 nên thực vật C3 chết trước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>