AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa thoát hơi nước? 

  Lời giải tham khảo:

  Ý nghĩa của quá trình THN.:

  - Tạo lực hút đầu trên.

  - Làm giảm nhiệt độ bề mặt lá.

  - Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>