AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế nào?

    Lời giải tham khảo:

    Thẩm thấu (thụ động)

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA