AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Kể tên các sản phẩm của pha sáng của quá trình quang hợp?

    Lời giải tham khảo:

    ATP, NADPH và O2

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>