AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây?

  Lời giải tham khảo:

  Chỉ tiêu so sánh

  Hấp thụ nước Hấp thụ ion khoáng

  1. Cơchế

  Thụ động (cơ chế thẩm thấu): Nước di chuyển từ môi trường nhược trương (thế nước cao) trong đất vào tế bào lông hút (và các tế bào biểu bì còn non khác) , nơi có dịch bào ưu trương (thế nước thấp hơn).

  - Cơ chế thụ động: Một số ion khoáng đi từ đất hoặc môi trường dinnh dưỡng (nơi có nồng độ ion cao) vào tế bào lông hút (nơi có nồng độ ion thấp hơn)

  - Cơ chế chủ động: Một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao di chuyển từ đất hoăc môi trường dinh dưỡng vào rễ. Có sự tiêu tốn năng lượng

   

  2. ĐK xảy ra Khi có sự chênh lệch thế nước giữa đất(hoặc môi trường dinh dưỡng) và tế bào lông hút. Do quá trình thoát hơi nước ở lá hút nước trong tế bào lông hút hoặc nồng độ các chất tan trong rễ cao. Khi có sự chênh lệch nồng độ ion khoáng giữa đất và tế bào lông hút (theo cơ chế thụ động) hoặc có sự tiêu tốn năng lượng ATP(theo cơ chế chủ động)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA