AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua bộ phận nào?

    Lời giải tham khảo:

    Miền lông hút.    

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>