YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên màn hình làm việc chính  phần mềm Geogebra gồm có những thành phần nào? 

  • A. Thanh trạng thái, thanh công cụ, khu vực các đối tượng hình học
  • B. Thanh bảng chọn và các menu, thanh công cụ và khu vực vẽ hình
  • C. Thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh soạn thảo
  • D. Thanh bảng chọn, thanh công cụ, khu vực các đối tượng hình học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thanh bảng chọn, thanh công cụ, khu vực các đối tượng hình học

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA