YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để chạy phần mềm Geogebra ta nháy đúp chuột lên biểu tượng nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để chạy phần mềm Geogebra ta nháy đúp chuột lên biểu tượng 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA