YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để vẽ điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng ta thực hiện thao tác:

  • A. Dùng chuột nháy chọn hai đối tượng trên màn hình
  • B. Nháy chọn điểm và đường thẳng
  • C. Nháy chuột lên đoạn thẳng hoặc đường thẳng để tạo điểm
  • D. Nháy chọn 3 điểm, trong đó đỉnh góc là điểm thứ 2 được chọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nháy chuột lên đoạn thẳng hoặc đường thẳng để tạo điểm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON