YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tạo một điểm mới, em sử dụng công cụ nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để tạo một điểm mới em sử dụng công cụ 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF