ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tạo một điểm mới, em sử dụng công cụ nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để tạo một điểm mới em sử dụng công cụ 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON