YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
  Ăn cần ở kiệm 

  Những câu tục ngữ trên dạy ta điều gì?

  • A. Tiết kiệm
  • B. Tự trọng
  • C. Giản dị
  • D. Cách sống tốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những câu tục ngữ trên dạy ta giản dị.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON