YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
  Ăn cần ở kiệm 

  Những câu tục ngữ trên dạy ta điều gì?

  • A. Tiết kiệm
  • B. Tự trọng
  • C. Giản dị
  • D. Cách sống tốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những câu tục ngữ trên dạy ta giản dị.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF