ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Ý nghĩa của sống giản dị: 

  • A. Người giản dị dể được mọi ngưới quý mến
  • B. Giúp con người biết sống đúng mức, thắng thắng dễ chịu
  • C. Giúp ta tập trung sức lực thời giờ vào việc làm có ích
  • D. Tất cả các đáp án trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Ý nghĩa của sống giản dị: 

  + Người giản dị dể được mọi ngưới quý mến

  + Giúp con người biết sống đúng mức, thắng thắng dễ chịu

  + Giúp ta tập trung sức lực thời giờ vào việc làm có ích

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 7243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1