YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Ý nghĩa của sống giản dị: 

  • A. Người giản dị dể được mọi ngưới quý mến
  • B. Giúp con người biết sống đúng mức, thắng thắng dễ chịu
  • C. Giúp ta tập trung sức lực thời giờ vào việc làm có ích
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Ý nghĩa của sống giản dị: 

  + Người giản dị dể được mọi ngưới quý mến

  + Giúp con người biết sống đúng mức, thắng thắng dễ chịu

  + Giúp ta tập trung sức lực thời giờ vào việc làm có ích

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF