ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị?

  • A. Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ bóng bẩy.
  • B.  Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu.
  • C.  Nói năng cộc lốc, trống không.
  • D.  Làm việc gì cũng sơ sài, cẩu thả.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biểu hiện nào nói lên tính giản dị: Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 7250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1