YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị?

  • A. Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ bóng bẩy.
  • B.  Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu.
  • C.  Nói năng cộc lốc, trống không.
  • D.  Làm việc gì cũng sơ sài, cẩu thả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biểu hiện nào nói lên tính giản dị: Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF