YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tổng của hai số là số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số lớn.

  • A. 768
  • B. 678
  • C. 786
  • D. 687

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1024. Vậy tổng của hai số là 1024.

  Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  1 + 3 = 4 (phần)

  Số lớn là:

  \(1024:4×3=768\)

  Đáp số: 768.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON