YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là \(\dfrac35\) thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ:

  • A. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 3 phần
  • B. Số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần
  • C. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 8 phần
  • D. Số thứ nhất là 8 phần, số thứ hai là 5 phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là \(\dfrac35\) có nghĩa số thứ nhất bằng \(\dfrac35\) số thứ hai.

  Vậy nếu coi số thứ hai là 5 phần thì số thứ nhất là 3 phần.

  Vậy đáp án đúng là số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 196553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON