YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là \(\dfrac35\) thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ:

  • A. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 3 phần
  • B. Số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần
  • C. Số thứ nhất là 5 phần, số thứ hai là 8 phần
  • D. Số thứ nhất là 8 phần, số thứ hai là 5 phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là \(\dfrac35\) có nghĩa số thứ nhất bằng \(\dfrac35\) số thứ hai.

  Vậy nếu coi số thứ hai là 5 phần thì số thứ nhất là 3 phần.

  Vậy đáp án đúng là số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON