YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tổng của hai số là 765, nếu giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé. Vậy hiệu của hai số đó là

  • A. 495
  • B. 459
  • C. 359
  • D. 395

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đề bài giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé nên tỉ số của số bé và số lớn là \(\dfrac14\).

  Ta có sơ đồ

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 1 = 5 (phần)

  Số lớn là:

  765 : 5 × 4 = 612

  Số bé là:

  765 − 612 = 153

  Hiệu hai số đó là:

  612 − 153 = 459

  Đáp số: 459.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON