YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tổng của hai số là 175. Tỷ số của hai số đó là \(\dfrac23\). Tìm số bé.

  • A. 50
  • B. 60
  • C. 70
  • D. 80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có sơ đồ

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  Số bé là:

  175 : 5 × 2 = 70

  Đáp số: 70.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF