YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Lớp 4A có tất cả 36 học sinh. Biết số học sinh nữ bằng \(\dfrac45\) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

  • A. 16 học sinh nam; 20 học sinh nữ
  • B. 24 học sinh nam; 12 học sinh nữ
  • C. 12 học sinh nam; 24 học sinh nữ
  • D. 20 học sinh nam; 16 học sinh nữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 5 = 9 (phần)

  Lớp 4A có số học sinh nam là:

  36 : 9 × 5 = 20 (học sinh)

  Lớp 4A có số học sinh nữ là:

  36 − 20 = 16 (học sinh)

  Đáp số: 20 học sinh nam;

  16 học sinh nữ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF