YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trung bình cộng của hai số là 520. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

  • A. Số thứ nhất: 130; số thứ hai: 910
  • B. Số thứ nhất: 125; số thứ hai: 875
  • C. Số thứ nhất: 60; số thứ hai: 460
  • D. Số thứ nhất: 65; số thứ hai: 455

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng của hai số là

  520×2=1040

  Gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là \(\dfrac17\)

  Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  1+7=8 (phần)

  Số thứ nhất là:

  1040:8×1=130

  Số thứ hai là:

  1040−130=910

  Đáp số: Số thứ nhất: 130;

  Số thứ hai: 910.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON