YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bốn năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 48 tuổi.

  • A. Con 8 tuổi; mẹ 40 tuổi
  • B. Con 6 tuổi; mẹ 42 tuổi
  • C. Con 7 tuổi; mẹ 41 tuổi
  • D. Con 9 tuổi; mẹ 39 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng số tuổi của hai mẹ con bốn năm trước là

  48 − 4 − 4 = 40 (tuổi)

  Ta có sơ đồ tuổi của hai mẹ con bốn năm trước:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 1 = 8 (phần)

  Tuổi con bốn năm trước là:

  40 : 8 × 1 = 5 (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

  5 + 4 = 9 (tuổi)

  Tuổi mẹ hiện nay là:

  48 − 9 = 39 (tuổi)

  Đáp số: Con 9 tuổi; mẹ 39 tuổi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON