YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình chữ nhật có chu vi là 112cm. Biết chiều rộng bằng \(\dfrac35\) chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  • A. 725cm2
  • B. 735cm2
  • C. 1450cm2
  • D. 2940cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

  112 : 2 = 56 (cm)

  Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 5 = 8 (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

  56 : 8 × 5 = 35 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  56 − 35 = 21 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

  35 × 21 = 735 (cm2)

  Đáp số: 735cm2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 196581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON